Testování pronikání kofeinu z kofeinového šamponu Plantur 21

Studie byla provedena v Centru experimentální a aplikované kožní fyziologie a Centru pro klinický výzkum vědy o vlasech a kůži Univerzitní kliniky Charité v Berlíně.

Úvod

Coby největší orgán těla se kůže skládá z několika vrstev a má mnoho vchlípenin, tzv. vlasových folikulů, ze kterých pravidelně rostou vlasy. Pokožka hlavy má okolo 120 000 těchto vlasových folikulů, které mohou sloužit jako zásobárna účinných látek.

Při klinickém testování za běžných podmínek bylo prokázáno, že po krátké době působení kofein nejlépe proniká do pokožky hlavy přes vlasové folikuly, a to díky okolní síti kapilár, dendritických buněk a kmenových buněk. Kofein pak může být v těchto místech detekován po dobu 24 hodin.

Předpokládá se, že tato cesta je rychlejší a vysoce účinná i s ohledem na schopnost dlouhodobého zásobení účinnými látkami.

Postup

Při klinickém testování v Centru experimentální a aplikované kožní fyziologie Charité v Berlíně byl šampon Plantur 21 s obsahem kofeinu denně používán k mytí pokožky hlavy u 10 testovaných subjektů. Po 2 minutách působení byly vlasy opláchnuty a vysušeny ručníkem.

Penetrace šamponu do pokožky hlavy byla měřena moderním laserovým mikroskopem. Aby byl šampon pod mikroskopem vidět, byla do něj před použitím přidána indikační fluorescenční látka.

Výsledky

Po dvouminutové době působení a závěrečném smytí šamponu bylo zjištěno, že složky šamponu pronikly do vlasových folikulů (viz. obrázek). Všechny vlasové folikuly ošetřovaného povrchu pokožky obsahovaly fluorescenční barvivo. Kromě toho byla fluorescenční látka ve stejné koncentraci zjištěna ihned po aplikaci a dalším měřením i po 24 hodinách, a to i přesto, že kůže byla přes noc v kontaktu s jinými textiliemi. Po 48 hodinách už kofeinový šampon ve vlasových folikulech zjištěn nebyl.

Lokalizace fluorescenčního barviva po 2 minutách působení a po opláchnutí

Shrnutí

Vědci dospěli k závěru, že aktivní kofein z receptury kofeinového šamponu Plantur 21 je schopen na základě svého specifického složení proniknout do pokožky hlavy a rozvinout tam svůj účinek. Pokud je kofeinový šampon Plantur 21 používán denně, vytvoří se ve vlasovém folikulu zásoba kofeinu nejméně na 24 hodin.