Testovanie prenikania kofeínu z kofeínového šampónu Plantur 21

Štúdia prebehla v Centre experimentálnej a aplikovanej kožnej fyziológie a Centre pre klinický výskum vedy o vlasoch a koži Univerzitnej kliniky Charité v Berlíne.

Úvod

Ako najväčší orgán tela sa koža skladá z niekoľkých vrstiev a má mnoho „priehlbin“, tzv. vlasových folikulov, z ktorých pravidelne rastú vlasy. Na pokožke hlavy sa nachádza okolo 120 000 týchto vlasových folikulov, ktoré môžu slúžiť ako zásobáreň účinných látok.

Pri klinickom testovaní za normálnych podmienok sa ukázalo, že po krátkej dobe pôsobenia kofeín najlepšie preniká do pokožky hlavy cez vlasové folikuly, a to vďaka okolitej sieti kapilár, dendritických buniek a kmeňových buniek. Kofeín môže byť v týchto miestach rozpoznaný aj po 24 hodinách.

Predpokladá sa, že táto cesta je rýchlejšia a vysoko účinná aj s ohľadom na schopnosť dlhodobého zásobenia účinnými látkami.

Postup

Pri klinickom testovaní v Centre experimentálnej a aplikovanej kožnej fyziológie Charité v Berlíne používalo denne šampón Plantur 21 s obsahom kofeínu na umývanie pokožky hlavy 10 testovaných subjektov. Po 2 minútach pôsobenia sa vlasy opláchli a vysušili uterákom.

Preniknutie šampónu do pokožky hlavy sa meralo moderným laserovým mikroskopom. Aby bol šampón pod mikroskopom vidieť, bola do neho pred použitím pridaná indikačná fluorescenčná látka.

Výsledky

Po dvojminútovej dobe pôsobenia a záverečnom umytí šampónu sa zistilo, že zložky šampónu prenikli do vlasových folikulov (pozri obrázok). Všetky vlasové folikuly ošetrovaného povrchu pokožky obsahovali fluorescenčné farbivo. Okrem toho bola fluorescenčná látka v rovnakej koncentrácii zistená ihneď po aplikácii a ďalším meraním aj po 24 hodinách, a to aj napriek tomu, že koža bola cez noc v kontakte s inými textíliami. Po 48 hodinách už kofeínový šampón vo vlasových folikuloch zistený nebol.

Zhrnutie

Vedci dospeli k záveru, že aktívny kofeín z receptúry kofeínového šampónu Plantur 21 je schopný na základe svojho špecifického zloženia preniknúť do pokožky hlavy a rozvinúť tam svoj účinok. Ak je kofeínový šampón Plantur 21 používaný denne, vytvorí sa vo vlasovom folikule zásoba kofeínu najmenej na 24 hodín.