ผมยาวช้าหมายถึงอะไร

แม้ว่ารากผมจะมีขนาดเล็กมาก แต่กลับทำงานอย่างเต็มสมรรถนะ ดังนั้น จึงต้องการพลังงานในปริมาณที่เหมาะสม หากพลังงานไม่เพียงพอ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ก็อาจทำให้กระบวนการเจริญเติบโตของเส้นผมหยุดลงก่อนเวลาอันควร ทำให้ผมร่วงก่อนเวลาอันควร และตามปกติแล้วจะทำให้เส้นผมเส้นเล็กและกรอบมากขึ้นด้วย ในกรณีดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดภาวะผมยาวช้าหรือภาวะผมร่วงทั่วศีรษะเรื้อรังในทางการแพทย์

กลับไปที่ภาพรวม