อะไรคือสาเหตุทำให้ผมยาวช้า

การเจ็บป่วย ยาบางชนิด รวมถึงปัญหาในชีวิต เช่น การมีความเครียดติดต่อกันเป็นเวลานาน ผลกระทบจากฤดูกาล การรับประทานอาหารไม่สมดุลอาจจะเป็นสาเหตุให้ผมยาวช้า ทว่าในบางกรณี เราไม่สามารถหาสาเหตุได้เลย

กลับไปที่ภาพรวม