สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับสารอาหารรอง

การได้รับสารอาหารรองอย่างเพียงพอจำเป็นอย่างยิ่งต่อการมีผมที่แข็งแรงสุขภาพดี แต่ว่าจริง ๆ แล้ว สารอาหารรองเหล่านั้นมีอะไรบ้างและมีกลไกการทำงานอย่างไร

สารอาหารรองทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างในร่างกายของคนเรา

สารอาหารรองเหล่านี้ ได้แก่

 • วิตามิน
 • แร่ธาตุ
 • จุลธาตุ
 • และสารประกอบทุติยภูมิจากพืช

สารอาหารเหล่านี้ล้วนทำหน้าที่แตกต่างกันไปในร่างกาย และหนึ่งในนั้นก็คือการช่วยให้กระบวนการเผาผลาญทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น รวมถึงการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วย ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารรองอย่างเพียงพอ

สารอาหารที่ทำหน้าที่อเนกประสงค์ในร่างกาย: สารอาหารรอง

แร่ธาตุเป็นสารอาหารรองที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้ในการควบคุมกระบวนการเผาผลาญพลังงานร่วมกับคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน (สารอาหารหลัก) และวิตามิน โดยมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และน้ำ รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน โครงสร้างและการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อ และฟัน นอกจากนี้ แร่ธาตุยังจำเป็นต่อกระบวนการมองเห็นและระบบประสาท อีกทั้งยังมีบทบาทเกี่ยวกับกระบวนการแข็งตัวและการผลิตเลือด การแบ่งเซลล์ และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์เพื่อไปทำหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วย

แร่ธาตุมีความสำคัญต่อ:

 • กระบวนการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
 • การควบคุมสมดุลของอิเล็กโทรไลต์และน้ำ
 • ระบบภูมิคุ้มกัน
 • โครงสร้างและการทำงานของกระดูก กล้ามเนื้อ และฟัน
 • การมองเห็น
 • ระบบประสาท
 • การแข็งตัวของเลือด
 • การผลิต การแบ่งตัวของเซลล์ และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์เพื่อไปทำหน้าที่ต่าง ๆ ในร่างกาย
 • การเจริญเติบโตของเส้นผมอย่างมีสุขภาพดี

ร่างกายของคนเราต้องการแร่ธาตุมากแค่ไหน

แร่ธาตุเป็นสารประกอบโภชนะอนินทรีย์ ที่พบได้ในอาหารที่มาจากพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตในร่างกายต้องการแร่ธาตุในปริมาณที่แตกต่างกันไปออกไป ดังนั้น แร่ธาตุจึงแบ่งออกเป็นธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากและจุลธาตุ

ร่างกายจะดูดซึมแร่ธาตุอย่างไร

การรับประทานอาหารอย่างสมดุลที่ประกอบด้วยอาหารจากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ ขนมปัง เนื้อสัตว์ และชีส โดยทั่วไปแล้วก็ทำให้คุณได้รับแร่ธาตุในปริมาณที่เพียงพอ 
 
อย่างไรก็ตาม ร่างกายอาจเกิดภาวะขาดแร่ธาตุได้จากการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ความเครียดทางร่างกายหรือทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงอายุน้อย โดยภาวะร่างกายขาดแร่ธาตุจะสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนจากปัญหาผมร่วงและผมยาวช้า